Shokarushi Hoshiko

Description:
Bio:

Shokarushi Hoshiko

Fang and Blade: Werewolf the Forsaken dragontree dragontree